Psykolog, Niels Karl Jakobsen

cand.psych.aut.
medlem af Dansk Psykologforening


Kunsten er at tænke anderledes - mere med sig selv, end imod sig selv

Metoder

Som psykolog arbejder jeg med udgangspunkt i Kognitiv AdfærdsTerapi (KAT) og eksistentiel terapi.


Kognitiv AdfærdsTerapi

At jeg arbejder kognitivt refererer til, at jeg mener vore tanker hænger nært sammen med vore følelser og vores adfærd.
Vil du ændre dine følelser og din adfærd, bliver du nødt til at arbejde med de tanker og forestillinger, du gør dig om dig selv, andre og din fremtid.
Ved at arbejde med det, du siger til dig selv, kan du og jeg i fællesskab gøre denne indre dialog mere hensigtsmæssig.

Arbejdsformen i Kognitiv AdfærdsTerapi (KAT) består af:

1)
Identifikation af situationer, der udløser eller vedligeholder symptomerne.

2)
Identifikation af negative automatiske tanker i disse situationer.
Desuden identifikation af de bagvedliggende antagelser, herunder de vedligeholdende antagelser som følelsesmæssigt og socialt fungerer dårligt (Altså dysfunktionelle antagelser).

3)
Gennem adfærdseksperimenter og vejledning fra psykolog opdages negative automatiske tanker og dysfunktionelle antagelser.
Det forsøges at omstrukturere, ændre og modificere disse tanker og dysfunktionele antagelser, så de kritiske situationer kan håndteres mere hensigtsmæssigt.


Eksistentiel terapi

Jeg arbejder endvidere ud fra eksistentiel terapi, og det indebærer, at jeg altid tager udgangspunkt i dine egne oplevelser af din situation.

Det er en samtaleform, hvor det drejer sig om valgsituationer, hvor grundvilkår står på spil.

Det kan være betydningsfulde ting så som meningen og meningsløsheden. Hvad er meningen med mit liv?

Livet og døden. Hvordan lever jeg mit liv bedst, når døden er den sikre slutning?

Ensomheden og fællesskabet. Hvordan finder jeg den bedste balance mellem at være alene og være i et fællesskab?